Kancelaria założona przez mgr Michała Preis, posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6776 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych PTRM, członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM, członek Pomorskiego Instytutu Ekspertyz Majątkowych PIEM, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

DYPLOMY

CZŁONKOSTWO