OFERTA

– budynków mieszkalnych i użytkowych,

– lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, innych praw rzeczowych do lokali,

– nieruchomości komercyjne: restauracje, stacje paliw, hotele, pensjonaty,

– gruntów zabudowanych i niezabudowanych,

– wartości przedsiębiorstw,

– obiektów przemysłowych, biurowych i handlowo-usługowych,

– gruntów rolnych i leśnych,

– praw związanych z nieruchomością: służebności gruntowe, przesyłowe oraz osobiste,

– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
– ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych,
– ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
– ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
– podziału masy spadkowej, ustalenia wysokości zachowku,
– podziału majątku, zniesienia współwłasności,
– sprawozdań finansowych,
– ustalenia wysokości podatku od spadków lub darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych,
– wniesienia aportu,
– kupna – sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstwa,
– zamiany nieruchomości,

– rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
– bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
– skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
– oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
– efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
– określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
– wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
– wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

Honorarium

Honorarium za wykonanie opracowania operatu szacunkowego bądź innych czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego ustalane są indywidualnie z każdym zleceniodawcą. Zależy od stopnia skomplikowania i celu wyceny, zakresu niezbędnych do wykonania czynności oraz nakładu pracy rzeczoznawcy koniecznego do sporządzenia rzetelnej wyceny.

Masz nadal jakieś pytania? Potrzebujesz pilnej pomocy?